外国から病気を入れないための法律

Luật phòng chống bệnh tật từ nước ngoài

Đăng bởi admin ngày 05/02/2021

Luật phòng chống bệnh tật từ nước ngoài sẽ khắt khe hơn

Luật đã thay đổi để ngăn chặn sự lây lan của corona-virus mới.

Luật mới sẽ bắt đầu từ ngày 13. Luật phòng chống bệnh tật từ nước ngoài cũng thay đổi , trở nên khắt khe hơn.

Để loại bỏ điều này, luật đã được đổi mới cho phép chính phủ yêu cầu người dân ở nhà trong hai tuần.

Trường hợp phát hiện nhiễm bệnh nhưng không ở nhà như được yêu cầu , thì chính phủ sẽ yêu cầu người bệnh ở tại nơi qui định. Luật quy định rằng nếu không thực hiện như những gì được đưa ra, sẽ bị phạt tù đến một năm hoặc phạt tiền lên đến một triệu yên.

TIN NKH/04/02/2021

0909 193 197 - 028 6270 8181