Từ ngày 06/06/2017 nhân chuyến sang thăm Nhật của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì phía Nhật Bản mới có luật thực tập sinh Nhật Bản (xuất khẩu lao động Nhật Bản). Và ký với bộ lao động của chúng ta ghi nhớ MOC thay đổi và áp dụng những quy định mới về chương trình thực tập sinh Nhật Bản. Những quy định này có hiệu lực từ 01/11/2017, nhưng thực chất sẽ được áp dụng vào thực tế từ 2018. Những quy định mới này như sau:

+ Số thực tập sinh công ty tiếp nhận của Nhật được phép nhận trong 1 năm như dưới bảng dưới:

+ Thực tập sinh Nhật Bản sẽ không phải đóng thêm khoản tiền đặt cọc chống trốn dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Thực tập sinh Nhật Bản sẽ được ở lại làm việc tối đa 5 năm cho tất cả các ngành nghề được tổ chước Jitco công nhận (danh sách ngành nghề dành cho thực tập sinh Nhật Bản). Từ 01/11/2017 thì thêm cả ngành chăm sóc sức khỏe và một số ngành khác.

+ Thực tập sinh được quay lại làm việc lần 2 nếu đủ các điều kiện quy định.

Ngoài ra từ ngày 01/01/2018 mức lương cơ bản tối thiểu của 47 tỉnh thành của Nhật được tăng thêm từ 25 – 30 yên/giờ làm.

Chương trình thực tập sinh Nhật Bản đã được Bộ LĐTB&XH ký hợp tác với Bộ lao động – Y tế – Phúc lợi Nhật Bản từ năm 2006. Bộ LĐTB&XH là cơ quan có quyền cấp giấy phép cho doanh nghiệp nào có đủ điều kiện phái cử lao động sang Nhật làm việc theo diện thực tập sinh. Bộ lao động – Y tế – Phúc lợi Nhật Bản cùng cục xuất nhập cảnh Nhật Bản sẽ kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp nào của Nhật Bản đủ điều kiện tiếp nhận thực tập sinh của Việt Nam. Nhưng đây chỉ là những cam kết với nhau. Phía Nhật Bản chưa có luật áp dụng cho chương trình thực tập sinh này. Kể từ 11/11/2017 phía chính phủ Nhật mới ban hành chính thức luật thực tập sinh.

Quy định đối với công ty phái cử và công ty tiếp Nhận:

+ Công ty phái cử được từ 200 thực tập sinh sang Nhật thì phải có văn phòng và có phòng quản lý thực tập sinh ở Nhật.

+ Công ty phái cử ngoài trụ sở chính chỉ được phép giao nhiệm vụ đưa thực tập sinh sang Nhật Bản cho không quá 03 cơ sở khác có trụ sở không trên cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và không trên cùng tỉnh, thành phố có đặt trụ sở chính.

+ Công ty Nhật Bản tiếp nhận dưới 200 thực tập sinh Việt Nam/năm chỉ được ký hợp đồng với tối đa với 3 công ty phái cử của Việt Nam.

0909 193 197 - 028 6270 8181