Nhật ngữ

TIẾNG NHẬT TOKUTEI

TIẾNG NHẬT TOKUTEI

Đối tượng, điều kiện có thể đi Nhật theo diện visa Tokutei là những người nào.