TIẾNG NHẬT CHO TRẺ EM

TIẾNG NHẬT CHO TRẺ EM (TƯƠNG ĐƯƠNG N5)

Thời gian cho từng cấp độ: 9 tháng (3 khóa) - 3 tháng/khóa.
Thời lượng học: 96 tiết/khóa x 3 khóa = 288 tiết.

KODOMO I
- Đối tượng: Dành cho trẻ em từ 5 tuổi chưa biết Tiếng Nhật.
- Mục tiêu khóa học:
+ Đọc và viết được Hiragana, Katakana.
+ Thuộc và sử dụng từ vựng màu sắc, đồ uống, thức ăn, hoa quả,
số đếm, bộ phận cơ thể,động vật…
+ Giới thiệu được bản thân và gia đình.
+ Giao tiếp được những câu tiếng Nhật đơn giản: thời gian, thời tiết …
+ Hát được các bài hát đơn giản.

Thành Đoàn Hà Nội

KODOMO II
- Đối tượng: Dành cho các bé đã học xong Kodomo no Nihongo I
- Mục tiêu khóa học:
+ Hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng động từ, tính từ. Có thể hội
thoại những mẫu câu đơn giản về cuộc sống hằng ngày.
+ Đọc và viết được những chữ kanji đơn giản.
+ Có thể viết những đoạn văn ngắn khoảng 100 từ.
+ Hiểu biết về văn hóa Nhật (nghệ thuật gấp giấy, truyện tranh...)

Khóa học tiếng anh thiếu nhi tại Phan Thiết – Paris English

KODOMO III
- Đối tượng: Dành cho các bé đã học xong Kodomo no Nihongo II
- Mục tiêu khóa học:
+ Biết cách chia động từ các thể. Nói được những câu nhờ vả,
xin phép, đề nghị.
+ Biểu đạt được những gì mình muốn làm.
+ Đọc và viết được những chữ kanji thường dùng.
+ Hiểu biết về văn hóa Nhật ( thư pháp, nghệ thuật căm hoa).
+ Đọc được những mẩu truyện Tiếng Nhật đơn giản.