KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Ý nghĩa:

- Tiếp nhận lao động Việt nam sang Nhật bản làm việc, nâng cao kỹ năng, tay nghề, tác phong làm việc, ngoại ngữ…
- Tạo thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân và vươn đến một tương lai xa, phát triển hơn.

Điều kiện:

- TTS kỹ năng hoàn thành chương trình 3 năm trở về nước.
- Ứng viên chưa từng sang Nhật nhưng có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn & ngoại ngữ (tiếng nhật) nhất định.
- Đạt kỳ thi kỹ năng đặc định về chuyên môn và năng lực tiếng Nhật theo từng lĩnh vực tiếp nhận.

Các ngành nghề tiếp nhận

- Mười bốn ngành nghề tiếp nhận (KNĐĐ số 1)
- Xây dựng
- Đóng tàu
- Bảo dưỡng xe ô tô
- Hàng không
- Khách sạn
- Điều dưỡng
- Vệ sinh tòa nhà
- Nông nghiệp
- Ngư nghiệp
- Chế biến thực phẩm
- Nhà hàng
- Gia công chế tạo công nghiệp
- Sản xuất máy công nghiệp
- Các ngành liên quan điện – điện tử - viễn thông.
- Hai ngành nghề tiếp nhận (KNĐĐ số 2)
- Xây dựng
- Đóng tàu

Quy trình:

Chi phí: Theo quy định nhà nước