DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH

 

Công ty Hoa Hướng Dương công bố danh sách quản lý lao động đã xuất cảnh sang Nhật Bản. 

 

Chi tiết danh sách đính kèm theo danh sách: XEM TẠI ĐÂY